ESF 2014-2020 - subsidie duurzame inzetbaarheid

ESF 2014-2020 - subsidie duurzame inzetbaarheid

Binnen de nieuwe ESF regeling 2014-2020 hebben werkgevers de mogelijkheid om vanaf 15 oktober 2014 subsidie aan te vragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een steeds urgenter thema. Deze subsidie biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden.

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie kunnen zeer divers zijn. Zo kunnen ze betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. En onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Binnen deze regeling ontvangt u subsidie voor de kosten van een externe adviseur. Voor de bepaling van de subsidie wordt het tarief van de adviseur gemaximeerd op € 100,- per uur exclusief BTW. De BTW is niet subsidiabel.

Om de kwaliteit van de adviseur te waarborgen dienen er per adviseur 3 referenties van verschillende opdrachtgevers te worden opgevraagd. Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk.

De werkzaamheden van de externe adviseur bestaan uit het verkrijgen van een advies met een implementatieplan, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies.

De thema’s waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

–  Bedrijfs-of organisatiescan
–  Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
–  Gezond en veilig werken
–  Leercultuur voor werknemers
–  Aanpassen organisatie van het werk
–  Interne en externe mobiliteit
–  Flexibele werkcultuur
–  Arbeidstijdenmanagement

De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 6.000,- en maximaal € 10.000,-. Een project mag hoogstens 10 maanden duren.

Dit aanvraagtijdvak is er voor deze subsidie maximaal € 22.000.000,- beschikbaar. De verwachting is dat er gretig gebruik gemaakt zal worden van deze subsidie en dat het maximale budget dus snel uitgenut zal zijn. Indien u interesse heeft in deze subsidie adviseren wij u zo snel mogelijk uw aanvraag in te dienen.

De subsidie kan worden aangevraagd van 15 oktober 2014, 9.00 uur tot en met 7 november 2014, 17.00 uur.

De subsidie kan rechtstreeks bij het Agentschap SZW worden aangevraagd door werkgevers. In het kader van deze regeling betreffen dit bedrijven en organisaties met minimaal 2 werknemers.

Om een aanvraag in te kunnen dienen moet u zich eerst registreren bij het Agentschap SZW.

Uitgebreide informatie over deze regeling vindt u op de website van het Agentschap SZW, www.agentschapszw.nl

Indien u vragen heeft of begeleiding wenst bij het indienen van een aanvraag kunt u uiteraard contact met ons opnemen.