Nieuwsgierig naar de mogelijkheden Invisua Masterspot
Bekijk de video

Page content

Vacature Adviseur Arbeidsmarkt – Midden Nederland

Per 1 juni 2019 hebben wij een openstaande vacature voor de functie van Adviseur Arbeidsmarkt in de regio Midden Nederland. Lees het functieprofiel en reageer vóór 1 juli a.s.

 

De Adviseur Arbeidsmarkt  is een spilfunctionaris binnen de regionale arbeidsmarkt en vervult in de breedste zin een schakelfunctie tussen vraag en aanbod in de (Installatie)techniek. Uitgangspunt hierbij is dat de Adviseur Arbeidsmarkt altijd opgesteld staat voor het branchebelang.

Door onze opdrachtgever (OTIB) wordt op regionaal niveau gestreefd naar een nauwe samenwerking met alle relevante arbeidsmarkt-actoren en naar een nauwe samenwerking met alle relevante technische sectoren. Afhankelijk van de regio kan dit betekenen dat er gewerkt wordt binnen bestaande structuren van sectoren, sociale partners en regionale partijen zoals Servicepunten Techniek (SPT). Van een Adviseur Arbeidsmarkt wordt verwacht dat dergelijke samenwerkingsverbanden worden ondersteund. De Adviseur Arbeidsmarkt werkt nauw samen met de overige medewerkers van OTIB op regionaal en nationaal niveau en legt hierbij verantwoording af en wordt aangestuurd door de regiomanager van OTIB in samenwerking met de leidinggevende binnen Maiesta Consultancy.

De Adviseur Arbeidsmarkt  onderhoudt nauwe contacten met regionale werkgevers. Hierbij heeft de Adviseur Arbeidsmarkt een adviserende functie naar werkgevers betreffende een optimale invulling van vacatures in relatie tot het personeelsbeleid.

 In samenwerking met de regionale partners initieert de Adviseur Arbeidsmarkt zowel op individueel niveau als groepsgewijs instroomprojecten in de (installatie)techniek voor (werkloos)werkzoekenden. Hiervoor wordt gezocht naar en/of contact gelegd met aanbodspartijen, opleiders en overige uitvoerders. De Adviseur Arbeidsmarkt is verantwoordelijk voor de organisatie, voortgang en afstemming met de betrokken partijen. Hij/zij adviseert hierbij over de aansluiting tussen de vraag en mogelijke scholings- en/of begeleidingstrajecten. Kandidaten kunnen zowel werkende werkzoekenden als niet werkende werkzoekenden zijn. Met name voor deze laatste groep zal in nauw overleg met het UWV en OTIB worden bepaald welke instrumenten ingezet moeten worden om een kandidaat geschikt te maken voor de vacatures. Het inzetten van instrumenten kan zowel op individueel niveau als wel groepsgewijs gebeuren.

 De Adviseur Arbeidsmarkt  is het centrale punt binnen de regionale arbeidsmarkt. De functie vereist niet alleen uitgebreide kennis van de regionale arbeidsmarkt, zoals onder andere goede contacten met gemeenten en het UWV, maar ook een uitgebreid netwerk in de regio en ingevoerd zijn in het lokale bedrijfsleven. Behalve de vakinhoudelijke taken zal de Adviseur Arbeidsmarkt tevens ondersteuning bieden aan en dienen als vraagbaak voor aanbodspartijen en uitvoerders.

Interesse?

Herken je jezelf in dit profiel? Reageer dan op deze vacature middels het sturen van je CV met motivatie naar helga.dekkers@maiesta.nl of per post aan Maiesta Consultancy, Postbus 56, 5500 AB Veldhoven.

Voor informatie over deze functie, kan je contact opnemen met Helga Dekkers, telefoonnummer 040-7600031.

Werkzaamheden van de Arbeidsmarkt-adviseur OTIB  

 •  Stelt zich voortdurend op de hoogte van de situatie op de regionale arbeidsmarkt.
 • Verkent en draagt bij aan de intersectorale mobiliteit binnen de technische sectoren.
 • Heeft inzicht in de actuele werkgelegenheid in de techniek in de betreffende regio.
 • Adviseert werkgevers over een optimale invulling van vacatures in relatie tot de personeelsopbouw en het gevoerde personeelsbeleid.
 • Ondersteunt en informeert bedrijven die kenbaar hebben gemaakt dat medewerkers moeten afvloeien, al dan niet in samenwerking met de vakbonden.
 • Brengt in kaart welke (niet werkende) werkzoekenden in aanmerking komen voor openstaande vacatures.
 • Werkt nauw samen met het UWV, actieve Servicepunten techniek en overige aanbodspartijen betreffende niet werkende werkzoekenden.
 • Initieert en coördineert groepsgewijze bemiddelingstrajecten.
 • Initieert, in afstemming met OTIB en eventueel andere technische sectoren, banenmarkten, proefstages en bedrijfsbezoeken.
 • Voert overleg met werkgevers over eventuele scholingsprogramma’s.
 • Informeert betrokkenen over de uitvoering.
 • Rapporteert over de voortgang.
 • Verricht alle administratieve handelingen noodzakelijk voor de functie.
 • Verstrekt informatie aan bedrijven, instanties en particulieren over projecten.
 • Werkt op regionaal niveau nauw samen met de regiomanager van OTIB.
 • Informeert in overleg met de regiomanager de regionale partners, waaronder de vakbonden, via de bestaande regiostructuur van de installatiesector (RBPI) over de voortgang en knelpunten.
 • Bewaakt de projectvoortgang, signaleert problemen, en treedt corrigerend op.
 • Initieert nieuwe instroomroutes door marktontwikkeling in de regio (vraag/aanbod).
Vereiste ervaring
 • Ervaring in arbeidsbemiddeling.
 • Ervaring in een functie op het gebied van personeelsbeleid bij voorkeur in grotere bedrijven binnen de technische sector.
 • Ervaring met en kennis van scholing en opleidingen.
 • Ervaring in het ondersteunen en bemiddelen van niet werkende werkzoekenden.
 • Ervaring met projectmanagement.
 • Ervaring in het opbouwen en actief onderhouden van een netwerk.
Kennis en vaardigheden
 • HBO in het vakgebied eventueel aangevuld met vakgerichte opleidingen zoals Personeel & Organisatie, Projectmanagement.
 • In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer
 • Kennis van de regionale sociale kaart.
 • Goede Uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands.
 • Gespreks- en adviesvaardigheden.
 • In staat de organisatie in- en extern en op alle niveaus te vertegenwoordigen.
 • Actuele kennis van MS Office.
Persoonlijke karakteristiek
 • Zelfstandig, creatief en proactief.
 • In staat een eigen netwerk op te bouwen.
 • Stressbestendig.
 • Flexibel, teamspeler, sociaalvaardig.
 • Planmatig, organisator.
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift.
 • Prestatiegericht, gemotiveerd en betrokken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Goede primaire en secundaire voorwaarden;
 • Goede facilitaire voorzieningen;
 • Professionele en informele werksfeer in een klein team;
 • Mogelijkheid tot uiteindelijk een vast dienstverband.

Algemene zaken

 • De werktijden zijn van 8.30 – 17.00 uur, maar flexibele werktijden zijn soms van toepassing;
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Klik gerust eens door onze categorieën heen: